Cuando:
22 septiembre 2023 a las 12:30 – 14:00
2023-09-22T12:30:00+02:00
2023-09-22T14:00:00+02:00

 

EL DEGÀ,

EN NOM DE LA JUNTA DE GOVERN

del

L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE CASTELLÓ

 

el conviden a la Jura o Promesa dels nous Lletrats i l’Homenatge que s’oferirà als col·legiats En Carlos Fabra Carreras, En Jose Muñoz Castillo, Na Maria del Carmen Sanz Yuste i En Juan Ramon Barbera Ibañez, que compleixen el seu cinquanta aniversari de la seva incorporació a aquest Col·legi d’Advocats, i a En Conrado Balaguer Escrig i En Manuel Gaya Obrero, que compleixen el seu cinquanta aniversari en l’exercici de l’Advocacia i de la seva incorporació a aquest Col·legi d’Advocats, que se celebrarà el proper dia  22 de setembre de 2023.

  

Manuel E. Mata Pastor

aprofita l’ocasió per oferir-li la seva consideració personal

 

EL DECANO

EN NOMBRE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

del

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLÓN

 

le invitan a la Jura o Promesa de los nuevos Letrados, al Homenaje que se ofrecerá a los colegiados Don Carlos Fabra Carreras, Don Jose Muñoz Castillo, Doña Maria del Carmen Sanz Yuste y Don Juan Ramon Barbera Ibañez, que cumplen su cincuenta aniversario de su incorporación a este Colegio de Abogados, y a Don Conrado Balaguer Escrig y Don Manuel Gaya Obrero, que cumplen su cincuenta aniversario en el ejercicio de la Abogacía y de su incorporación a este Colegio de Abogados, que se celebrará el próximo día 22 de septiembre de 2023.

 

 Manuel E. Mata Pastor

aprovecha la ocasión para ofrecerle su consideración personal

 

PROGRAMA D’ACTES

 

A les 12:30 h. Saló d’Actes de la Ciutat de la Justícia

 

Jura o promesa dels Lletrats de nova incorporació col·legial davant el  Il·lm. Sr. Degà i Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi Advocats de Castelló.

 

Tot seguit l’homenatge als Col·legiats que han complert el seu cinquanta aniversari a l’exercici de l’Advocacia:

 

 1. D.CONRADO BALAGUER ESCRIG
 2. D.MANUEL GAYA OBRERO

 

     I als Col·legiats que han complert el seu cinquanta aniversari de la seva incorporació a aquest Col·legi d’Advocats:

 1. D.JUAN RAMON BARBERA IBAÑEZ
 2. D.CARLOS FABRA CARRERAS
 3. D.JOSE MUÑOZ CASTILLO
 4. Dª MARIA DEL CARMEN SANZ YUSTE

 

A les 14:00 h. Auditori de Castellò

Esmorzar al Restaurant de l’Auditori de Castellò.

Estan a la seva disposició, tant a la seu del Col·legi al carrer Temprado 15, com a la Ciutat de la Justícia, la invitació per a l’esmorzar  que és gratis per als col·legiats, fins al pròxim 14 de setembre. Si desitgen assistir amb acompanyant no col·legiat, hauran de pagar el tiquet del mateix, a raó de 58 euros cadascú.

Els col·legiats que prestaran jurament o promesa, també passaran per la Secretaria del Col·legi, fins al pròxim 14 de setembre, per retirar la seva invitació, i en el cas d’assistir amb familiars i/o acompanyants els tiquets, quant a aquests, que desitgen, a raó de 58 euros cadascú.

 

*******************************************************************************************

PROGRAMA DE ACTOS

 

A las 12:30 h. Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia

 

Jura o promesa de los Letrados de nueva incorporación colegial ante el Ilmo. Sr. Decano y Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Abogados de Castellón.

 

A continuación homenaje a los Colegiados que han cumplido su cincuenta aniversario en el ejercicio de la Abogacía:

 

 1. D.CONRADO BALAGUER ESCRIG
 2. D.MANUEL GAYA OBRERO

 

   Y a los Colegiados que han cumplido su cincuenta aniversario de incorporación a este Colegio de Abogados:

 

 1. D.JUAN RAMON BARBERA IBAÑEZ
 2. D.CARLOS FABRA CARRERAS
 3. D.JOSE MUÑOZ CASTILLO
 4. Dª MARIA DEL CARMEN SANZ YUSTE

 

 

A las 14:00 h. Auditorio de Castellón

 Almuerzo en el Restaurante del Auditorio de Castellón.

 

Están a tu disposición, tanto en la sede del Colegio en calle Temprado 15, como en la Ciudad de la Justicia, la invitación para el almuerzo que es gratis para los colegiados, para retirar la invitación correspondiente, hasta el próximo 14 de septiembre. Si desean asistir con acompañante no colegiado/a, deberán pagar el ticket del mismo razón de 58 euros cada uno.

 

Los colegiados que prestarán juramento o promesa, también pasarán por la Secretaría del Colegio, hasta el próximo 14 de septiembre, para retirar su invitación, y en el caso de asistir con familiares y/o acompañantes no colegiados/as los tickets, en cuanto a éstos, que deseen, a razón de 58 euros cada uno.

 

*******************************************************************************************